“Училище модел в превенцията на интернет зависимостта сред учениците “Обратно Публикувано от Системен администратор на 18.11.201 г. в категория Новини

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, БИВШИ И НАСТОЯЩИ УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ, ГЛАСУВАЙТЕ ЗА НАШИЯ ПРОЕКТ,
НЕКА ПОКАЖЕМ ЧЕ СМЕ ГОЛЯМА ОБЩНОСТ, ЗАЩОТО САМО ЕДИН ПРОЕКТ ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН И АКО ЗАСТАВАТЕ ЗАД НАШАТА КАУЗА - ПОДКРЕПЕТЕ ПРОЕКТА НА ЕЛЕКТРОННИЯ АДРЕС като гласувате!

22 СУ „Георги С.Раковски“ е училище със силно развита общност от ученици, учители и родители, което ни дава увереност в успешното реализиране на проекта.

Подобна инициатива е първа по рода си в България, като до настоящия момент не е известно да е организирана и провеждана превенция на този вид зависимост сред децата.

Предвид сериозността на изложената проблематика и тенденциите към задълбочаването й, това, че тя засяга най-узявимата социална група в лицето на нашите децата и не на последно място – че инициативата произтича именно от училището, независимо и въпреки затрудненията в които е принудено да функционира към днешна дата, този проект има национална значимост и изцяло съответства на търсенията на организаторите за принос към положителна промяна на взаимоотношенията и начина на живот в съвременното общество.

Вярваме, че ако всички заедно положим усилия, ще може да променим качеството на живот на децата ни, да гарантираме тяхното бъдеще и да възвърнем значимостта и ролята на българското училище.

Общата цел на проекта е изграждане на ангажираност на училищната институция към проблемите, свързани с интернет зависимостта на учениците и превръщане на 22 СУ “Георги С. Раковски”в училище модел при тяхното преодоляване.

Конкретни цели:

1. Превенция на зависимостта от интернет сред учениците чрез изграждане на здравословна жизнена среда и участие в алтернативни форми на ангажираност;
2. Осигуряване на информираност и достъп до информация за неблагоприятните последици от прекомерното ползване на интернет и предоставяне на съвети за това как да се контролира това ползване;
3. Изграждане на училищен капацитет за ограничаване на зависимостта от интернет сред учениците чрез организиране и провеждане на обучения по темата на училищната общност в лицето на учители, родители и ученици-доброволци;
4. Реципиране и прилагане на добри международни практики в областта;
5. Въвеждане на мерки и действия по превенция на зависимостта от интернет във всички училища чрез мултиплициране на опита и добрите практики от 22 СУ “Георги С. Раковски”, създадени в изпълнение на настоящия проект;


Общ бюджет на проекта: 16 000 лева

Размер на исканите средства от Деспред:10 000лева