УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,Обратно Публикувано от Системен администратор на 5.9.2017 г. в категория Новини     Всяко начало има своя край!

    И в края на своя професионален път благодаря на всички вас за единомислието, за доказаните в годините успехи, развитие, просперитет на 22. СУ „Г. Ст. Раковски“.

    Благодаря!

    Бъдете горди и уверени! Усмихнати и вдъхновени!

    Реализирайте всичко мечтано и желано!

    Съграждайте достойното 22. СУ – училище с име и традиции, славно отстоявани в годините на преход!

    На добър час,  ДОСТОЙНО УЧИЛИЩЕ !

    На добър час уважаеми колеги, ученици и родители!

                                   

                            Искрено ваша: Емилия Михайлова

                            Директор на 22. СУ „Г. Ст. Раковски“

                            м. юли 1998 г. – 01.09.2017 г.